หมวดหมู่:

salota

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsalota

  • การออกเสียง : salat salat [de]