หมวดหมู่:

Saints

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSaints

 • การออกเสียง : David David [en]
 • การออกเสียง : Aaron Aaron [en]
 • การออกเสียง : Adam Adam [en]
 • การออกเสียง : Isaac Isaac [es]
 • การออกเสียง : Santiago Santiago [en]
 • การออกเสียง : juli juli [de]
 • การออกเสียง : Rafael Rafael [pt]
 • การออกเสียง : Joan Joan [en]
 • การออกเสียง : Gerard Gerard [en]
 • การออกเสียง : Jordi Jordi [ca]
 • การออกเสียง : martyr martyr [en]
 • การออกเสียง : Jaume Jaume [ca]
 • การออกเสียง : Alexandre Alexandre [fr]
 • การออกเสียง : aber aber [de]
 • การออกเสียง : Jesús Jesús [es]
 • การออกเสียง : Alfred Alfred [en]
 • การออกเสียง : Roger Roger [en]
 • การออกเสียง : Abel Abel [en]
 • การออกเสียง : Albert Albert [fr]
 • การออกเสียง : Pau Pau [pt]
 • การออกเสียง : Joaquim Joaquim [ca]
 • การออกเสียง : Augustine Augustine [en]
 • การออกเสียง : Artur Artur [sv]
 • การออกเสียง : Marc Marc [da]
 • การออกเสียง : St Augustine St Augustine [en]
 • การออกเสียง : Ernest Ernest [en]
 • การออกเสียง : Erasmus Erasmus [nl]
 • การออกเสียง : Clement Clement [en]
 • การออกเสียง : Josep Josep [ind]
 • การออกเสียง : Miquel Miquel [ca]
 • การออกเสียง : Francesc Francesc [ca]
 • การออกเสียง : Oriol Oriol [ca]
 • การออกเสียง : Lluc Lluc [ca]
 • การออกเสียง : Víctor Víctor [es]
 • การออกเสียง : benet benet [ca]
 • การออกเสียง : damas damas [fr]
 • การออกเสียง : esteve esteve [pt]
 • การออกเสียง : Eduard Eduard [de]
 • การออกเสียง : dat dat [la]
 • การออกเสียง : St John St John [en]
 • การออกเสียง : pere pere [ku]
 • การออกเสียง : Dagobert Dagobert [de]
 • การออกเสียง : Ramon Ramon [ca]
 • การออกเสียง : fidel fidel [ca]
 • การออกเสียง : Fiacre Fiacre [en]
 • การออกเสียง : Antoni Antoni [ca]
 • การออกเสียง : St Agnes St Agnes [en]
 • การออกเสียง : Gaspar Gaspar [es]
 • การออกเสียง : Ferran Ferran [ca]
 • การออกเสียง : Irenaeus Irenaeus [en]
 • การออกเสียง : Carles Carles [ca]
 • การออกเสียง : Sergi Sergi [ca]
 • การออกเสียง : Guillem Guillem [ca]
 • การออกเสียง : Llorenç Llorenç [ca]
 • การออกเสียง : Baltasar Baltasar [es]
 • การออกเสียง : Lluís Lluís [ca]
 • การออกเสียง : Adalbert Adalbert [de]
 • การออกเสียง : Delfina Delfina [pt]
 • การออกเสียง : Arnau Arnau [ca]
 • การออกเสียง : roj roj [zza]
 • การออกเสียง : Ricard Ricard [ca]
 • การออกเสียง : Àbac Àbac [ca]
 • การออกเสียง : romà romà [ca]
 • การออกเสียง : Phileas Phileas [en]
 • การออกเสียง : Bernat Bernat [ca]
 • การออกเสียง : Vicenç Vicenç [ca]
 • การออกเสียง : Cosme Cosme [pt]
 • การออกเสียง : Saint Patrick Saint Patrick [en]
 • การออกเสียง : Andreu Andreu [ca]
 • การออกเสียง : Кирил Кирил [bg]
 • การออกเสียง : Berenguer Berenguer [ca]
 • การออกเสียง : Nicolau Nicolau [pt]
 • การออกเสียง : Adelaida Adelaida [ca]
 • การออกเสียง : abdal abdal [pt]
 • การออกเสียง : St Aidan's St Aidan's [en]
 • การออกเสียง : Jofre Jofre [ca]
 • การออกเสียง : Adalhard Adalhard [de]
 • การออกเสียง : Enric Enric [ca]
 • การออกเสียง : abundi abundi [eo]
 • การออกเสียง : Dalmau Dalmau [ca]
 • การออกเสียง : Bartomeu Bartomeu [ca]
 • การออกเสียง : dadas dadas [pt]
 • การออกเสียง : Eudald Eudald [ca]
 • การออกเสียง : Claudi Claudi [ca]
 • การออกเสียง : Tirs Tirs [ca]
 • การออกเสียง : Dídac Dídac [ca]
 • การออกเสียง : Mateu Mateu [ca]
 • การออกเสียง : Elies Elies [ca]
 • การออกเสียง : Abelard Abelard [ca]
 • การออกเสียง : Domènec Domènec [ca]
 • การออกเสียง : Bru Bru [ca]
 • การออกเสียง : St. Patrick St. Patrick [en]
 • การออกเสียง : Ignasi Ignasi [ca]
 • การออกเสียง : St Magdalene St Magdalene [en]
 • การออกเสียง : Saint-Nicaise Saint-Nicaise [fr]
 • การออกเสียง : Άγιος Γεώργιος Άγιος Γεώργιος [el]
 • การออกเสียง : Quim Quim [ca]
 • การออกเสียง : Maurici Maurici [ca]
 • การออกเสียง : Genís Genís [ca]
 • การออกเสียง : Frederic Frederic [ca]