หมวดหมู่:

rymden

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrymden

  • การออกเสียง : stjärna stjärna [sv]
  • การออกเสียง : måne måne [sv]
  • การออกเสียง : jorden jorden [sv]
  • การออกเสียง : månen månen [da]
  • การออกเสียง : solen solen [da]
  • การออกเสียง : utomjording utomjording [sv]
  • การออกเสียง : dvärgstjärna dvärgstjärna [sv]
  • การออกเสียง : stjärnsystem stjärnsystem [sv]