หมวดหมู่:

ruth

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงruth

  • การออกเสียง : Ruth Ruth [en]
  • การออกเสียง : Rutka Rutka [pl]