หมวดหมู่:

Rusyn adverbs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงRusyn adverbs

  • การออกเสียง : докус докус [rue]
  • การออกเสียง : айно айно [rue]
  • การออกเสียง : дале дале [rue]
  • การออกเสียง : файно файно [rue]
  • การออกเสียง : ніґда ніґда [rue]
  • การออกเสียง : ныні ныні [rue]
  • การออกเสียง : удкы удкы [rue]
  • การออกเสียง : мусай мусай [rue]