หมวดหมู่:

Russians

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงRussians

  • การออกเสียง : Rosjanie Rosjanie [pl]
  • การออกเสียง : Rosjanach Rosjanach [pl]
  • บันทึกการออกเสียง : ռուսներ ռուսներ [hy] รอการออกเสียง