หมวดหมู่:

Russian verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงRussian verb

 • การออกเสียง : говорить говорить [ru]
 • การออกเสียง : сказать сказать [ru]
 • การออกเสียง : говорю говорю [ru]
 • การออกเสียง : говоришь говоришь [ru]
 • การออกเสียง : дать дать [ru]
 • การออกเสียง : дам дам [ru]
 • การออกเสียง : даём даём [ru]
 • การออกเสียง : даёшь даёшь [ru]
 • การออกเสียง : даёте даёте [ru]
 • การออกเสียง : дадите дадите [ru]
 • การออกเสียง : дашь дашь [ru]
 • การออกเสียง : даю даю [ru]
 • การออกเสียง : дают дают [ru]
 • การออกเสียง : даёт даёт [ru]
 • การออกเสียง : дадут дадут [ru]
 • การออกเสียง : дадим дадим [ru]
 • การออกเสียง : даст даст [ru]