หมวดหมู่:

Russia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงRussia

 • การออกเสียง : Russia Russia [en]
 • การออกเสียง : Don Don [en]
 • การออกเสียง : ロシア ロシア [ja]
 • การออกเสียง : Anastasia Anastasia [it]
 • การออกเสียง : рука рука [ru]
 • การออกเสียง : Vladimir Putin Vladimir Putin [en]
 • การออกเสียง : St. Petersburg St. Petersburg [de]
 • การออกเสียง : 러시아 러시아 [ko]
 • การออกเสียง : Tadeusz Kościuszko Tadeusz Kościuszko [pl]
 • การออกเสียง : Kamchatka Kamchatka [en]
 • การออกเสียง : KGB KGB [en]
 • การออกเสียง : Ob Ob [de]
 • การออกเสียง : Venäjä Venäjä [fi]
 • การออกเสียง : Камчатка Камчатка [ru]
 • การออกเสียง : constructivism constructivism [en]
 • การออกเสียง : Putin Putin [he]
 • การออกเสียง : Oymyakon Oymyakon [en]
 • การออกเสียง : Sevastopol Sevastopol [en]
 • การออกเสียง : ハバロフスク ハバロフスク [ja]
 • การออกเสียง : Bolsheviks Bolsheviks [en]
 • การออกเสียง : Katyn Katyn [en]
 • การออกเสียง : tempted tempted [en]
 • การออกเสียง : Cheboksary Cheboksary [en]
 • การออกเสียง : Neva Neva [hr]
 • การออกเสียง : Dmitry Medvedev Dmitry Medvedev [en]
 • การออกเสียง : Iaroslavl Iaroslavl [fr]
 • การออกเสียง : Brest-Litovsk Brest-Litovsk [en]
 • การออกเสียง : Rusko Rusko [cs]
 • การออกเสียง : навыверт навыверт [ru]
 • การออกเสียง : Smolensk Smolensk [fr]
 • การออกเสียง : dacha dacha [en]
 • การออกเสียง : San Pietroburgo San Pietroburgo [it]
 • การออกเสียง : Kursk Kursk [de]
 • การออกเสียง : Bajkal Bajkal [cs]
 • การออกเสียง : Toula Toula [en]
 • การออกเสียง : Ivan the Terrible Ivan the Terrible [en]
 • การออกเสียง : Sochi Sochi [fr]
 • การออกเสียง : Krasnodar Krasnodar [de]
 • การออกเสียง : Приморский край Приморский край [ru]
 • การออกเสียง : Leningrado Leningrado [it]
 • การออกเสียง : Novgorod Novgorod [fi]
 • การออกเสียง : Nowgorod Nowgorod [de]
 • การออกเสียง : неблаговоспитанно неблаговоспитанно [ru]
 • การออกเสียง : мещански мещански [ru]
 • การออกเสียง : San Petersburgo San Petersburgo [es]
 • การออกเสียง : روسیه روسیه [fa]
 • การออกเสียง : Kronstadt Kronstadt [de]
 • การออกเสียง : ウラジオストック ウラジオストック [ja]
 • การออกเสียง : Onega Onega [it]
 • การออกเสียง : Ryssland Ryssland [sv]
 • การออกเสียง : Peterhof Peterhof [de]
 • การออกเสียง : Simferopol Simferopol [de]
 • การออกเสียง : Gouriev Gouriev [fr]
 • การออกเสียง : Ladoga Ladoga [it]
 • การออกเสียง : Barnaul Barnaul [en]
 • การออกเสียง : высокоточно высокоточно [ru]
 • การออกเสียง : Ufa Ufa [de]
 • การออกเสียง : Русия Русия [tt]
 • การออกเสียง : רוסיה רוסיה [he]
 • การออกเสียง : Омск Омск [ru]
 • การออกเสียง : Dagestan Dagestan [de]
 • การออกเสียง : Kurgan Kurgan [tr]
 • การออกเสียง : Batumi Batumi [pl]
 • การออกเสียง : Stalingrado Stalingrado [it]
 • การออกเสียง : ウラジオストク ウラジオストク [ja]
 • การออกเสียง : Сергей Павлович Королёв Сергей Павлович Королёв [ru]
 • การออกเสียง : Pripet Marshes Pripet Marshes [en]
 • การออกเสียง : boyar boyar [es]
 • การออกเสียง : Woronesch Woronesch [de]
 • การออกเสียง : Grozny Grozny [fr]
 • การออกเสียง : Αγία Πετρούπολη Αγία Πετρούπολη [el]
 • การออกเสียง : Kozielsk Kozielsk [pl]
 • การออกเสียง : rosyjski rosyjski [pl]
 • การออกเสียง : домовито домовито [ru]
 • การออกเสียง : наступательно наступательно [ru]
 • การออกเสียง : Καρελία Καρελία [el]
 • การออกเสียง : вымученно вымученно [ru]
 • การออกเสียง : лежмя лежмя [ru]
 • การออกเสียง : молчком молчком [ru]
 • การออกเสียง : всепокорнейше всепокорнейше [ru]
 • การออกเสียง : Мечетка Мечетка [ru]
 • การออกเสียง : ソ連 ソ連 [ja]
 • การออกเสียง : Bolshevik Bolshevik [en]
 • การออกเสียง : всклень всклень [ru]
 • การออกเสียง : метафорически метафорически [ru]
 • การออกเสียง : Κριμαϊκός Πόλεμος Κριμαϊκός Πόλεμος [el]
 • การออกเสียง : Σελίγκα Σελίγκα [el]
 • การออกเสียง : Baikalsee Baikalsee [de]
 • การออกเสียง : натуго натуго [ru]
 • การออกเสียง : Leningrad Leningrad [de]
 • การออกเสียง : вздрочь вздрочь [ru]
 • การออกเสียง : Калмыцкая степь Калмыцкая степь [ru]
 • การออกเสียง : Gorki Gorki [de]
 • การออกเสียง : гротесково гротесково [ru]
 • การออกเสียง : грязненько грязненько [ru]
 • การออกเสียง : Ουράλης Ουράλης [el]
 • การออกเสียง : クロパトキン クロパトキン [ja]
 • การออกเสียง : Магьачкъала Магьачкъала [lez]
 • การออกเสียง : Ντβινά Ντβινά [el]
 • การออกเสียง : неблагоустроенно неблагоустроенно [ru]