หมวดหมู่:

rumor

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrumor

  • การออกเสียง : word word [en]
  • การออกเสียง : rumor rumor [en]
  • การออกเสียง : pogłoska pogłoska [pl]
  • การออกเสียง : 噂 (ソン) 噂 (ソン) [ja]