หมวดหมู่:

ruminant

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงruminant

  • การออกเสียง : llama llama [es]
  • การออกเสียง : reticulum reticulum [nl]
  • การออกเสียง : cloven hoof cloven hoof [en]