หมวดหมู่:

ru

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงru

  • การออกเสียง : eu eu [pt]
  • การออกเสียง : Moscou Moscou [fr]
  • การออกเสียง : стол стол [ru]