หมวดหมู่:

rozkaz

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrozkaz

 • การออกเสียง : wrzeszcz wrzeszcz [pl]
 • การออกเสียง : cicho cicho [pl]
 • การออกเสียง : idź idź [pl]
 • การออกเสียง : PAL PAL [pl]
 • การออกเสียง : siedź siedź [pl]
 • การออกเสียง : słuchaj słuchaj [pl]
 • การออกเสียง : wracaj wracaj [pl]
 • การออกเสียง : zaszyfrowany zaszyfrowany [pl]
 • การออกเสียง : chodź chodź [pl]
 • การออกเสียง : wynocha wynocha [pl]
 • การออกเสียง : śpiesz się śpiesz się [pl]
 • การออกเสียง : przeczołgać przeczołgać [pl]
 • การออกเสียง : zapomnij zapomnij [pl]
 • การออกเสียง : naprzód marsz naprzód marsz [pl]
 • การออกเสียง : Przestań! Przestań! [pl]
 • การออกเสียง : strzeż się strzeż się [pl]
 • การออกเสียง : miażdż miażdż [pl]
 • การออกเสียง : spadaj spadaj [pl]
 • การออกเสียง : pospiesz się pospiesz się [pl]
 • การออกเสียง : postępuj postępuj [pl]
 • การออกเสียง : weź weź [pl]
 • การออกเสียง : wypierdalaj wypierdalaj [pl]
 • การออกเสียง : Stul pysk! Stul pysk! [pl]
 • การออกเสียง : bądź bądź [pl]
 • การออกเสียง : Jedz Jedz [pl]
 • การออกเสียง : najedź najedź [pl]
 • การออกเสียง : Zapisz Zapisz [pl]
 • การออกเสียง : odmaszerować odmaszerować [pl]
 • การออกเสียง : Połóż się! Połóż się! [pl]
 • การออกเสียง : powtórz powtórz [pl]
 • การออกเสียง : pójdźcie pójdźcie [pl]
 • การออกเสียง : zabij zabij [pl]
 • การออกเสียง : Precz mi z oczu! Precz mi z oczu! [pl]
 • การออกเสียง : zniszcz zniszcz [pl]
 • การออกเสียง : Oszczędź Oszczędź [pl]
 • การออกเสียง : změňte změňte [cs]
 • การออกเสียง : łudź się łudź się [pl]
 • การออกเสียง : Do roboty! Do roboty! [pl]
 • การออกเสียง : weź mnie weź mnie [pl]
 • การออกเสียง : zpívej zpívej [cs]
 • การออกเสียง : Zejdź mi z oczu Zejdź mi z oczu [pl]
 • การออกเสียง : do­pomóż do­pomóż [pl]
 • การออกเสียง : zakodowany zakodowany [pl]
 • การออกเสียง : Wyjdźmy stąd! Wyjdźmy stąd! [pl]
 • การออกเสียง : czuj czuj [pl]
 • การออกเสียง : z drogi z drogi [pl]
 • การออกเสียง : spuśćcie spuśćcie [pl]
 • การออกเสียง : pozostańmy pozostańmy [pl]
 • การออกเสียง : uciekaj uciekaj [pl]
 • การออกเสียง : odkryj odkryj [pl]
 • การออกเสียง : wróć wróć [pl]
 • การออกเสียง : zażywaj zażywaj [pl]
 • การออกเสียง : pójdź pójdź [pl]
 • การออกเสียง : opravte opravte [cs]
 • การออกเสียง : deszyfracja deszyfracja [pl]
 • การออกเสียง : chodźmy chodźmy [pl]
 • การออกเสียง : czekaj czekaj [pl]
 • การออกเสียง : Przymknij się! Przymknij się! [pl]
 • การออกเสียง : Ani kroku! Ani kroku! [pl]
 • การออกเสียง : Przyszykuj się Przyszykuj się [pl]
 • การออกเสียง : sedněte si sedněte si [cs]
 • การออกเสียง : burz burz [pl]
 • การออกเสียง : zejdź zejdź [pl]
 • การออกเสียง : gwiżdż gwiżdż [pl]
 • การออกเสียง : po­staraj się po­staraj się [pl]
 • การออกเสียง : wygnańcy wygnańcy [pl]
 • การออกเสียง : Zwiększ! Zwiększ! [pl]
 • การออกเสียง : żyj żyj [pl]
 • การออกเสียง : dorzuć dorzuć [pl]
 • การออกเสียง : poslyš poslyš [cs]
 • การออกเสียง : Skracaj się! Skracaj się! [pl]
 • การออกเสียง : poslechni poslechni [cs]
 • การออกเสียง : používejte používejte [cs]
 • การออกเสียง : Weź się w garść! Weź się w garść! [pl]
 • การออกเสียง : wyszukaj wyszukaj [pl]
 • การออกเสียง : płacz płacz [pl]
 • การออกเสียง : Prezentuj broń! Prezentuj broń! [pl]
 • การออกเสียง : nasyp nasyp [pl]
 • การออกเสียง : Puśćcie! Puśćcie! [pl]
 • การออกเสียง : pokrój pokrój [pl]
 • การออกเสียง : zjeżdżaj zjeżdżaj [pl]
 • การออกเสียง : Uczyń Uczyń [pl]
 • การออกเสียง : zachowaj zachowaj [pl]
 • การออกเสียง : szukajmy szukajmy [pl]
 • การออกเสียง : odłam odłam [pl]
 • การออกเสียง : operacyjny operacyjny [pl]
 • การออกเสียง : Pieprz się! Pieprz się! [pl]
 • การออกเสียง : Zejdź mi z oczu! Zejdź mi z oczu! [pl]
 • การออกเสียง : Zsiadamy Zsiadamy [pl]
 • การออกเสียง : wińcie wińcie [pl]
 • การออกเสียง : patrzcie patrzcie [pl]
 • การออกเสียง : připrav připrav [cs]
 • การออกเสียง : přestaň přestaň [cs]
 • การออกเสียง : idźcie idźcie [pl]
 • การออกเสียง : przerywaj przerywaj [pl]
 • การออกเสียง : zkus zkus [cs]
 • การออกเสียง : schowajcie schowajcie [pl]
 • การออกเสียง : wyślij wyślij [pl]
 • การออกเสียง : weźmy weźmy [pl]
 • การออกเสียง : Zrozum Zrozum [pl]