หมวดหมู่:

route

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงroute

 • การออกเสียง : path path [en]
 • การออกเสียง : direction direction [en]
 • การออกเสียง : routes routes [nl]
 • การออกเสียง : rathad rathad [gd]
 • การออกเสียง : Chisholm Chisholm [en]
 • การออกเสียง : directional directional [en]
 • การออกเสียง : δρομολόγιο δρομολόγιο [el]
 • การออกเสียง : διαδρομή διαδρομή [el]
 • การออกเสียง : güzergah güzergah [tr]
 • การออกเสียง : δρομολογώ δρομολογώ [el]
 • การออกเสียง : drogi drogi [pl]