หมวดหมู่:

Rosja

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงRosja

 • การออกเสียง : proletariat proletariat [en]
 • การออกเสียง : Tadeusz Kościuszko Tadeusz Kościuszko [pl]
 • การออกเสียง : Ryssland Ryssland [sv]
 • การออกเสียง : Kozielsk Kozielsk [pl]
 • การออกเสียง : Sybir Sybir [pl]
 • การออกเสียง : burłak burłak [pl]
 • การออกเสียง : kremlowski kremlowski [pl]
 • การออกเสียง : po rusku po rusku [pl]
 • การออกเสียง : Rosjanie Rosjanie [pl]
 • การออกเสียง : zruszczony zruszczony [pl]
 • การออกเสียง : bolszewik bolszewik [pl]
 • การออกเสียง : postsowieckie postsowieckie [pl]
 • การออกเสียง : sybirak sybirak [pl]
 • การออกเสียง : imperatorowa imperatorowa [pl]
 • การออกเสียง : antyrosyjski antyrosyjski [pl]
 • การออกเสียง : Damian Zbozień Damian Zbozień [pl]
 • การออกเสียง : czerwonoarmista czerwonoarmista [pl]
 • การออกเสียง : Władimir Putin Władimir Putin [pl]
 • การออกเสียง : Kazań Kazań [pl]
 • การออกเสียง : z Rosji z Rosji [pl]
 • การออกเสียง : Rosją Rosją [pl]
 • การออกเสียง : do Rosji do Rosji [pl]
 • การออกเสียง : Chór Aleksandrowa Chór Aleksandrowa [pl]
 • การออกเสียง : smuta smuta [pl]