หมวดหมู่:

root: ir-

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงroot: ir-

  • การออกเสียง : iri iri [tl]
  • การออกเสียง : iras iras [eo]
  • การออกเสียง : iros iros [eo]
  • การออกเสียง : irus irus [eo]
  • การออกเสียง : Iru Iru [et]