• การออกเสียงคำว่า patrizianisch patrizianisch [de]
 • การออกเสียงคำว่า Julier Julier [gsw]
 • การออกเสียงคำว่า julisch julisch [de]
 • การออกเสียงคำว่า Flavier Flavier [de]
 • การออกเสียงคำว่า Claudier Claudier [de]
 • การออกเสียงคำว่า flavisch flavisch [de]
 • การออกเสียงคำว่า claudisch claudisch [de]
 • การออกเสียงคำว่า iulisch iulisch [de]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า caelian caelian [] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า schildersbent schildersbent [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Rzym Rzym [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Santa Prassede Santa Prassede [it]
 • การออกเสียงคำว่า Viminal Viminal [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Quirinal Quirinal [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Gallia Transalpina Gallia Transalpina [la]
 • การออกเสียงคำว่า Coele-Syria Coele-Syria [la]
 • การออกเสียงคำว่า Numitor Numitor [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Magliana Magliana [it]
 • การออกเสียงคำว่า Rôma Rôma [vi]
 • การออกเสียงคำว่า Հռոմ Հռոմ [hy]
 • การออกเสียงคำว่า Rooman valtakunta Rooman valtakunta [fi]
 • การออกเสียงคำว่า pilum pilum [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Tusculum Tusculum [la]
 • การออกเสียงคำว่า Hannibal Hannibal [en]
 • การออกเสียงคำว่า Τσιβιταβέκια Τσιβιταβέκια [el]
 • การออกเสียงคำว่า Muraille Servienne Muraille Servienne [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Murus Servii Tullii Murus Servii Tullii [la]
 • การออกเสียงคำว่า ローマ ローマ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Via Salaria Via Salaria [it]
 • การออกเสียงคำว่า Quirinus Quirinus [de]