หมวดหมู่:

Rome

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงRome

 • การออกเสียง : Trastevere Trastevere [it]
 • การออกเสียง : Hannibal Hannibal [en]
 • การออกเสียง : Colosseo Colosseo [it]
 • การออกเสียง : Pantheon Pantheon [en]
 • การออกเสียง : Spartacus Spartacus [fr]
 • การออกเสียง : Romulus Romulus [en]
 • การออกเสียง : Piazza di Spagna Piazza di Spagna [it]
 • การออกเสียง : San Clemente San Clemente [es]
 • การออกเสียง : Athenäum Athenäum [de]
 • การออกเสียง : oratory oratory [en]
 • การออกเสียง : Celio Celio [fr]
 • การออกเสียง : Castel Gandolfo Castel Gandolfo [it]
 • การออกเสียง : auspice auspice [en]
 • การออกเสียง : légion légion [fr]
 • การออกเสียง : Remus Remus [ro]
 • การออกเสียง : toge toge [fr]
 • การออกเสียง : Latium Latium [fr]
 • การออกเสียง : Campidoglio Campidoglio [it]
 • การออกเสียง : cardo cardo [es]
 • การออกเสียง : Muraille Servienne Muraille Servienne [fr]
 • การออกเสียง : Quirinus Quirinus [de]
 • การออกเสียง : Tiber Tiber [en]
 • การออกเสียง : Teatro Ambra Jovinelli Teatro Ambra Jovinelli [it]
 • การออกเสียง : saltimbocca alla romana saltimbocca alla romana [it]
 • การออกเสียง : 罗马 罗马 [zh]
 • การออกเสียง : Palatino Palatino [es]
 • การออกเสียง : Gallia Transalpina Gallia Transalpina [la]
 • การออกเสียง : François Duquesnoy François Duquesnoy [fr]
 • การออกเสียง : Piazza Navona Piazza Navona [it]
 • การออกเสียง : Ostie Ostie [fr]
 • การออกเสียง : Piazza del Popolo Piazza del Popolo [it]
 • การออกเสียง : Bocca della Verità Bocca della Verità [it]
 • การออกเสียง : Quirinale Quirinale [it]
 • การออกเสียง : Numitor Numitor [fr]
 • การออกเสียง : augure augure [fr]
 • การออกเสียง : Basilica di San Pietro Basilica di San Pietro [it]
 • การออกเสียง : Testaccio Testaccio [it]
 • การออกเสียง : Via Appia Antica Via Appia Antica [it]
 • การออกเสียง : trige trige [fr]
 • การออกเสียง : Campo dei Fiori Campo dei Fiori [it]
 • การออกเสียง : Esquilin Esquilin [fr]
 • การออกเสียง : pincio pincio [it]
 • การออกเสียง : Numa Pompilius Numa Pompilius [la]
 • การออกเสียง : centurie centurie [fr]
 • การออกเสียง : Vaticano Vaticano [es]
 • การออกเสียง : triclinium triclinium [la]
 • การออกเสียง : Tite-Live Tite-Live [fr]
 • การออกเสียง : Viminal Viminal [fr]
 • การออกเสียง : Caelius Caelius [fr]
 • การออกเสียง : Colonna Traiana Colonna Traiana [it]
 • การออกเสียง : Rupe Tarpea Rupe Tarpea [it]
 • การออกเสียง : Cicéron Cicéron [fr]
 • การออกเสียง : esclave esclave [fr]
 • การออกเสียง : pilum pilum [fr]
 • การออกเสียง : Patrizier Patrizier [de]
 • การออกเสียง : île Tibérine île Tibérine [fr]
 • การออกเสียง : samnite samnite [pt]
 • การออกเสียง : Piazza Venezia Piazza Venezia [it]
 • การออกเสียง : Palatin Palatin [fr]
 • การออกเสียง : Altare della Patria Altare della Patria [it]
 • การออกเสียง : Mercati Traianei Mercati Traianei [it]
 • การออกเสียง : Quirinal Quirinal [fr]
 • การออกเสียง : le Forum romain le Forum romain [fr]
 • การออกเสียง : Casa delle Vestali Casa delle Vestali [it]
 • การออกเสียง : groma groma [fr]
 • การออกเสียง : Հռոմ Հռոմ [hy]
 • การออกเสียง : ローマ ローマ [ja]
 • การออกเสียง : Fondation de Rome Fondation de Rome [fr]
 • การออกเสียง : la Ville éternelle la Ville éternelle [fr]
 • การออกเสียง : Ipogeo degli Aureli Ipogeo degli Aureli [it]
 • การออกเสียง : Aventino Aventino [it]
 • การออกเสียง : Livie Livie [fr]
 • การออกเสียง : Monte Mario Monte Mario [it]
 • การออกเสียง : Isola Tiberina Isola Tiberina [it]
 • การออกเสียง : Mura Aureliane Mura Aureliane [it]
 • การออกเสียง : Laterano Laterano [it]
 • การออกเสียง : Viminale Viminale [it]
 • การออกเสียง : secutor secutor [fr]
 • การออกเสียง : le Lupercal le Lupercal [fr]
 • การออกเสียง : Servius Tullius Servius Tullius [fr]
 • การออกเสียง : voie romaine voie romaine [fr]
 • การออกเสียง : Etrurie Etrurie [fr]
 • การออกเสียง : voie Appienne voie Appienne [fr]
 • การออกเสียง : Tusculum Tusculum [la]
 • การออกเสียง : Lucio Licinio Lucullo Lucio Licinio Lucullo [it]
 • การออกเสียง : comice comice [fr]
 • การออกเสียง : cène cène [fr]
 • การออกเสียง : Murus Servii Tullii Murus Servii Tullii [la]
 • การออกเสียง : Patriziat Patriziat [de]
 • การออกเสียง : Terme di Caracalla Terme di Caracalla [it]
 • การออกเสียง : droit de veto droit de veto [fr]
 • การออกเสียง : La Mã La Mã [vi]
 • การออกเสียง : cardiophylax cardiophylax [fr]
 • การออกเสียง : amphore amphore [fr]
 • การออกเสียง : Teatro dell'Opera Teatro dell'Opera [it]
 • การออกเสียง : impluvium impluvium [fr]
 • การออกเสียง : Franchir le Rubicon Franchir le Rubicon [fr]
 • การออกเสียง : Amulius Amulius [la]
 • การออกเสียง : Teatro Eliseo Teatro Eliseo [it]
 • การออกเสียง : Teatro Olimpico Teatro Olimpico [it]