หมวดหมู่:

Roman

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงRoman

 • การออกเสียง : forum forum [sv]
 • การออกเสียง : Aeneas Aeneas [en]
 • การออกเสียง : Juno Juno [en]
 • การออกเสียง : Brutus Brutus [fr]
 • การออกเสียง : Cassius Cassius [en]
 • การออกเสียง : consul consul [en]
 • การออกเสียง : Janus Janus [fr]
 • การออกเสียง : Pompeii Pompeii [en]
 • การออกเสียง : Aeneid Aeneid [en]
 • การออกเสียง : Martial Martial [en]
 • การออกเสียง : tacitus tacitus [la]
 • การออกเสียง : Titus Andronicus Titus Andronicus [en]
 • การออกเสียง : peristyle peristyle [en]
 • การออกเสียง : Caerleon Caerleon [en]
 • การออกเสียง : Hadrian's Wall Hadrian's Wall [en]
 • การออกเสียง : Ovid Ovid [en]
 • การออกเสียง : Caerwent Caerwent [en]
 • การออกเสียง : Juvenal Juvenal [pt]
 • การออกเสียง : TItus Flavius TItus Flavius [en]
 • การออกเสียง : caligae caligae [la]
 • การออกเสียง : Gladius Gladius [la]
 • การออกเสียง : Pliny Pliny [en]
 • การออกเสียง : Caius Claudius Nero Caius Claudius Nero [la]
 • การออกเสียง : manica manica [it]
 • การออกเสียง : Agrippa Agrippa [en]
 • การออกเสียง : Caelus Caelus [de]
 • การออกเสียง : Josephus Josephus [la]
 • การออกเสียง : Macsen Wledig Macsen Wledig [cy]
 • การออกเสียง : Aesculapius Aesculapius [grc]
 • การออกเสียง : Sergius Sergius [de]
 • การออกเสียง : Nonen Nonen [de]
 • การออกเสียง : London Bridge London Bridge [en]
 • การออกเสียง : Quinconce Quinconce [it]
 • การออกเสียง : Lucretius Lucretius [la]
 • การออกเสียง : Coriolanus Coriolanus [en]
 • การออกเสียง : Patrizier Patrizier [de]
 • การออกเสียง : Lucretia Lucretia [en]
 • การออกเสียง : Suetonius Suetonius [en]
 • การออกเสียง : Kościół Rzymskokatolicki Kościół Rzymskokatolicki [pl]
 • การออกเสียง : Julius Cäsar Julius Cäsar [de]
 • การออกเสียง : dupondius dupondius [la]
 • การออกเสียง : Patriziat Patriziat [de]
 • การออกเสียง : Firmalampe Firmalampe [de]
 • การออกเสียง : Fishbourne Fishbourne [en]
 • การออกเสียง : aquilifer aquilifer [en]
 • การออกเสียง : Marcus Manlius Capitolinus Marcus Manlius Capitolinus [la]
 • การออกเสียง : Ascanius Ascanius [la]
 • การออกเสียง : fabulae palliatae fabulae palliatae [la]
 • การออกเสียง : romersk romersk [sv]
 • การออกเสียง : pandect pandect [en]
 • การออกเสียง : Romish Romish [en]
 • การออกเสียง : Auxiliartruppe Auxiliartruppe [de]
 • การออกเสียง : Le tour du monde en quatre-vingts jours Le tour du monde en quatre-vingts jours [fr]
 • การออกเสียง : Dalgaların Sesi Dalgaların Sesi [tr]
 • การออกเสียง : Cloacina Cloacina [de]
 • การออกเสียง : Romek Romek [pl]
 • การออกเสียง : scuta scuta [la]
 • การออกเสียง : antoninianus antoninianus [la]
 • การออกเสียง : scutum scutum [la]
 • การออกเสียง : Aulus Gellius Aulus Gellius [la]
 • การออกเสียง : Kalenden Kalenden [de]
 • การออกเสียง : lorica segmentata lorica segmentata [la]
 • การออกเสียง : Roman Cholewicki Roman Cholewicki [pl]
 • การออกเสียง : Kastellort Kastellort [de]
 • การออกเสียง : nones nones [en]
 • การออกเสียง : Marco Manlio Capitolino Marco Manlio Capitolino [it]
 • การออกเสียง : Gaius Duilius Gaius Duilius [la]
 • การออกเสียง : tegelstensroman tegelstensroman [sv]
 • การออกเสียง : Publius Sulpicius Quirinius Publius Sulpicius Quirinius [la]
 • การออกเสียง : Catiline Catiline [en]
 • การออกเสียง : Iden Iden [de]
 • การออกเสียง : Romuś Romuś [pl]
 • การออกเสียง : Isis Geminiana Isis Geminiana [la]
 • การออกเสียง : Roman Wilhelmi Roman Wilhelmi [pl]
 • การออกเสียง : focalia focalia [la]
 • การออกเสียง : Amorina Amorina [sv]
 • การออกเสียง : Kalarus Kalarus [pl]
 • การออกเสียง : kriminalromanen kriminalromanen [sv]