หมวดหมู่:

roll

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงroll

  • การออกเสียง : twirler twirler [en]
  • การออกเสียง : dropsy dropsy [en]
  • การออกเสียง : dérouler dérouler [fr]
  • การออกเสียง : gifflar gifflar [sv]
  • การออกเสียง : 轥 [yue]
  • การออกเสียง : toczą się toczą się [pl]
  • การออกเสียง : toczyły się toczyły się [pl]
  • การออกเสียง : pchał pchał [pl]
  • การออกเสียง : walc - walec walc - walec [pl]