หมวดหมู่:

rocket

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrocket

 • การออกเสียง : Ariane
  Ariane [de]
 • การออกเสียง : roquette
  roquette [fr]
 • การออกเสียง : V-2
  V-2 [de]
 • การออกเสียง : dalekonośna
  dalekonośna [pl]
 • การออกเสียง : RD-180
  RD-180 [en]
 • การออกเสียง : rocketing
  rocketing [en]