หมวดหมู่:

rocket

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrocket

  • การออกเสียง : Ariane Ariane [de]
  • การออกเสียง : roquette roquette [fr]
  • การออกเสียง : V-2 V-2 [de]
  • การออกเสียง : dalekonośna dalekonośna [pl]
  • การออกเสียง : RD-180 RD-180 [en]
  • การออกเสียง : rocketing rocketing [en]