หมวดหมู่:

robotics

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrobotics

 • การออกเสียง : robotics robotics [en]
 • การออกเสียง : drone drone [en]
 • การออกเสียง : servo servo [la]
 • การออกเสียง : Denavit-Hartenberg-Konvention Denavit-Hartenberg-Konvention [de]
 • การออกเสียง : teleoperator teleoperator [en]
 • การออกเสียง : pixy pixy [en]
 • การออกเสียง : Denavit-Hartenberg-Parameter Denavit-Hartenberg-Parameter [de]
 • การออกเสียง : DH-Transformation DH-Transformation [de]
 • การออกเสียง : Denavit-Hartenberg-Transformation Denavit-Hartenberg-Transformation [de]
 • การออกเสียง : DH-Parameter DH-Parameter [de]
 • การออกเสียง : telerobot telerobot [en]
 • การออกเสียง : neato neato [en]
 • การออกเสียง : robotyzacja robotyzacja [pl]