หมวดหมู่:

river name

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงriver name

 • การออกเสียง : Jabłonica
  Jabłonica [pl]
 • การออกเสียง : Schelde
  Schelde [nl]
 • การออกเสียง : Dunaj
  Dunaj [cs]
 • การออกเสียง : Rijn
  Rijn [nl]
 • การออกเสียง : IJzer
  IJzer [nl]
 • การออกเสียง : Ayeyarwady
  Ayeyarwady [my]
 • การออกเสียง : River Lyd
  River Lyd [en]
 • การออกเสียง : 'l Tisín
  'l Tisín [lmo]
 • การออกเสียง : Bharathapuzha
  Bharathapuzha [ml]
 • การออกเสียง : Bahlui
  Bahlui [ro]
 • การออกเสียง : Скьяульвандафльоут
  Скьяульвандафльоут [ru]
 • การออกเสียง : River Erme
  River Erme [en]
 • การออกเสียง : Feistritz
  Feistritz [de]
 • การออกเสียง : Włodawka
  Włodawka [pl]