• การออกเสียงคำว่า jazda konna jazda konna [pl]
 • การออกเสียงคำว่า marchogaeth marchogaeth [cy]
 • การออกเสียงคำว่า surcingle surcingle [en]
 • การออกเสียงคำว่า piaffe piaffe [en]
 • การออกเสียงคำว่า bronc bronc [en]
 • การออกเสียงคำว่า gymkhana gymkhana [en]
 • การออกเสียงคำว่า rein rein [de]
 • การออกเสียงคำว่า 乗り 乗り [ja]
 • การออกเสียงคำว่า draw rein draw rein [en]
 • การออกเสียงคำว่า يستقلون يستقلون [ar]
 • การออกเสียงคำว่า spatterdash spatterdash [en]
 • การออกเสียงคำว่า canter canter [en]
 • การออกเสียงคำว่า saddled saddled [en]
 • การออกเสียงคำว่า sidesaddle sidesaddle [en]
 • การออกเสียงคำว่า biker biker [en]
 • การออกเสียงคำว่า crupper crupper [en]
 • การออกเสียงคำว่า tapis de selle tapis de selle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า roping roping [en]
 • การออกเสียงคำว่า equestrianism equestrianism [en]
 • การออกเสียงคำว่า horsemanship horsemanship [en]
 • การออกเสียงคำว่า gee gee [en]
 • การออกเสียงคำว่า cravacher cravacher [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cravache cravache [fr]
 • การออกเสียงคำว่า piaffer piaffer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า boucler boucler [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ardillon ardillon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ruer ruer [lmo]
 • การออกเสียงคำว่า se cabrer se cabrer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า sanglage sanglage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า lad lad [en]