หมวดหมู่:

rhetorical device

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrhetorical device

  • การออกเสียง : anaphora anaphora [en]
  • การออกเสียง : puns puns [lv]
  • การออกเสียง : synchysis synchysis [en]
  • การออกเสียง : anthypophora anthypophora [en]
  • บันทึกการออกเสียง : asteismus asteismus [en] รอการออกเสียง