หมวดหมู่:

rhetorical device

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrhetorical device

 • การออกเสียง : anaphora
  anaphora [en]
 • การออกเสียง : puns
  puns [lv]
 • การออกเสียง : synchysis
  synchysis [en]
 • การออกเสียง : anthypophora
  anthypophora [en]
 • บันทึกการออกเสียง : asteismus asteismus [en] รอการออกเสียง