หมวดหมู่:

revival

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrevival

  • การออกเสียง : Renaissance Renaissance [en]
  • การออกเสียง : Renaissance humanism Renaissance humanism [en]
  • การออกเสียง : بَعْث بَعْث [ar]