หมวดหมู่:

residence

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงresidence

 • การออกเสียง : Taliesin Taliesin [cy]
 • การออกเสียง : St James's Palace St James's Palace [en]
 • การออกเสียง : rumah rumah [ind]
 • การออกเสียง : vicarage vicarage [en]
 • การออกเสียง : 住居 (すまい) 住居 (すまい) [ja]
 • การออกเสียง : rumah kos rumah kos [ind]
 • การออกเสียง : آستانہ آستانہ [ur]
 • การออกเสียง : إقامتهم إقامتهم [ar]
 • การออกเสียง : کوٹھی کوٹھی [ur]
 • การออกเสียง : tempat kos tempat kos [ind]
 • การออกเสียง : مسکن مسکن [fa]
 • การออกเสียง : tempat berteduh tempat berteduh [ind]
 • การออกเสียง : indekos indekos [ind]
 • การออกเสียง : griya griya [ind]
 • การออกเสียง : pondok pondok [ind]
 • การออกเสียง : αρχιεπισκοπή αρχιεπισκοπή [el]
 • การออกเสียง : kediaman kediaman [ind]
 • การออกเสียง : kos-kosan kos-kosan [ind]
 • การออกเสียง : gubuk gubuk [ind]
 • การออกเสียง : مستقل رہائش مستقل رہائش [ur]