หมวดหมู่:

republicans

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrepublicans

  • การออกเสียง : deplorables deplorables [en]