• การออกเสียงคำว่า ہزار پا ہزار پا [ur]
  • การออกเสียงคำว่า دو مؤا سانپ دو مؤا سانپ [ur]
  • การออกเสียงคำว่า شیش ناگ شیش ناگ [ur]
  • การออกเสียงคำว่า سانپ سانپ [ur]
  • การออกเสียงคำว่า خزندہ خزندہ [ur]
  • การออกเสียงคำว่า سندھی مگر مچھ سندھی مگر مچھ [ur]