หมวดหมู่:

relevant

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrelevant

  • การออกเสียง : operative operative [en]
  • การออกเสียง : topically topically [en]
  • การออกเสียง : topical topical [en]
  • การออกเสียง : germane germane [en]
  • การออกเสียง : topicalization topicalization [en]
  • การออกเสียง : topicality topicality [en]
  • การออกเสียง : appositeness appositeness [en]
  • การออกเสียง : حسبِ حال حسبِ حال [ur]