หมวดหมู่:

relativity

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrelativity

 • การออกเสียง : Albert Einstein
  Albert Einstein [de]
 • การออกเสียง : Einstein
  Einstein [de]
 • การออกเสียง : Roger Penrose
  Roger Penrose [en]
 • การออกเสียง : Relativitätstheorie
  Relativitätstheorie [de]
 • การออกเสียง : اِضافیتّ
  اِضافیتّ [ur]