หมวดหมู่:

relativity

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrelativity

  • การออกเสียง : Albert Einstein Albert Einstein [de]
  • การออกเสียง : Einstein Einstein [de]
  • การออกเสียง : Roger Penrose Roger Penrose [en]
  • การออกเสียง : Relativitätstheorie Relativitätstheorie [de]
  • การออกเสียง : اِضافیتّ اِضافیتّ [ur]