หมวดหมู่:

relations

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrelations

 • การออกเสียง : mother mother [en]
 • การออกเสียง : aunt aunt [en]
 • การออกเสียง : daughter daughter [en]
 • การออกเสียง : father father [en]
 • การออกเสียง : sister sister [en]
 • การออกเสียง : Okasan (おかあさん, お母さん) Okasan (おかあさん, お母さん) [ja]
 • การออกเสียง : grandfather grandfather [en]
 • การออกเสียง : bro bro [en]
 • การออกเสียง : niece niece [en]
 • การออกเสียง : sister-in-law sister-in-law [en]
 • การออกเสียง : mother-in-law mother-in-law [en]
 • การออกเสียง : 母 [ja]
 • การออกเสียง : brother-in-law brother-in-law [en]
 • การออกเสียง : father-in-law father-in-law [en]
 • การออกเสียง : reconciliation reconciliation [en]
 • การออกเสียง : descendant descendant [fr]
 • การออกเสียง : wives and girlfriends wives and girlfriends [en]
 • การออกเสียง : brothers brothers [en]
 • การออกเสียง : reconciled reconciled [en]
 • การออกเสียง : granny granny [en]
 • การออกเสียง : reconcile reconcile [en]
 • การออกเสียง : reconciliatory reconciliatory [en]
 • การออกเสียง : great-grandmother great-grandmother [en]
 • การออกเสียง : daughters daughters [en]
 • การออกเสียง : おかあさん (お母さん) おかあさん (お母さん) [ja]
 • การออกเสียง : nephew nephew [en]
 • การออกเสียง : interdependencies interdependencies [en]
 • การออกเสียง : Okaasan (おかあさん, お母さん ) Okaasan (おかあさん, お母さん ) [ja]
 • การออกเสียง : ははおや (母親) ははおや (母親) [ja]
 • การออกเสียง : relativity relativity [en]
 • การออกเสียง : N.A.T.O. N.A.T.O. [en]
 • การออกเสียง : step-brother step-brother [en]
 • การออกเสียง : step-sister step-sister [en]
 • การออกเสียง : sisters sisters [en]
 • การออกเสียง : interpersonal interpersonal [en]
 • การออกเสียง : descendent descendent [en]
 • การออกเสียง : お母さん (おかあさん) お母さん (おかあさん) [ja]
 • การออกเสียง : はは (母) はは (母) [ja]
 • การออกเสียง : in-laws in-laws [en]
 • การออกเสียง : step-mother step-mother [en]
 • การออกเสียง : おかん おかん [ja]
 • การออกเสียง : ਪਤੀਸ ਪਤੀਸ [pa]
 • การออกเสียง : ਚਾਚੀ ਚਾਚੀ [pa]
 • การออกเสียง : ਭਰਾ ਭਰਾ [pa]
 • การออกเสียง : ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ [pa]
 • การออกเสียง : ਮਾਮਾ ਮਾਮਾ [pa]
 • การออกเสียง : ਮਮੇਸ ਮਮੇਸ [pa]
 • การออกเสียง : علاقات علاقات [ar]
 • การออกเสียง : نِسَب نِسَب [ar]
 • การออกเสียง : ਫੁੱਫੜ ਫੁੱਫੜ [pa]
 • การออกเสียง : ਘਰਵਾਲਾ ਘਰਵਾਲਾ [pa]
 • การออกเสียง : ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ [pa]
 • การออกเสียง : ਭੂਆ ਭੂਆ [pa]
 • การออกเสียง : Lienen Lienen [de]
 • การออกเสียง : ਫਫੇਸ ਫਫੇਸ [pa]
 • การออกเสียง : ਮਾਸੜ ਮਾਸੜ [pa]
 • การออกเสียง : ਤਾਇਆ ਤਾਇਆ [pa]
 • การออกเสียง : お母様 お母様 [ja]
 • การออกเสียง : ਸਾਲੀ ਸਾਲੀ [pa]
 • การออกเสียง : ਜੇਠ ਜੇਠ [pa]
 • การออกเสียง : ਨਨਾਣ ਨਨਾਣ [pa]
 • การออกเสียง : ਦਿਉਰ ਦਿਉਰ [pa]
 • การออกเสียง : ਭਾਬੀ ਭਾਬੀ [pa]
 • การออกเสียง : ਮਾਮੀ ਮਾਮੀ [pa]
 • การออกเสียง : 母親 (ははおや) 母親 (ははおや) [ja]
 • การออกเสียง : reconciler reconciler [en]
 • การออกเสียง : ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ [pa]
 • การออกเสียง : ਮਾਸੀ ਮਾਸੀ [pa]
 • การออกเสียง : ਅੰਮਾਂ ਅੰਮਾਂ [pa]
 • การออกเสียง : ਸੱਸ ਸੱਸ [pa]
 • การออกเสียง : ਤਾਈ ਤਾਈ [pa]
 • การออกเสียง : ਮਾਂ ਮਾਂ [pa]
 • การออกเสียง : ਭੈਣ ਭੈਣ [pa]
 • การออกเสียง : ਭਰਜਾਈ ਭਰਜਾਈ [pa]
 • การออกเสียง : ਬਾਪ ਬਾਪ [pa]
 • การออกเสียง : ਜੀਜਾ ਜੀਜਾ [pa]
 • การออกเสียง : ਘਰਵਾਲ਼ਾ ਘਰਵਾਲ਼ਾ [pa]
 • การออกเสียง : ਸਾਲੇਹਾਰ ਸਾਲੇਹਾਰ [pa]
 • การออกเสียง : 性具 性具 [ja]
 • การออกเสียง : primogenitor primogenitor [en]
 • การออกเสียง : ONEitis ONEitis [en]
 • การออกเสียง : relacje relacje [pl]
 • การออกเสียง : agnation agnation [en]
 • การออกเสียง : ਸਹੁਰਾ ਸਹੁਰਾ [pa]
 • การออกเสียง : かあさん (母さん) かあさん (母さん) [ja]
 • การออกเสียง : ਪਿਉ ਪਿਉ [pa]
 • การออกเสียง : ਸਾਲਾ ਸਾਲਾ [pa]
 • การออกเสียง : ਘਰਵਾਲ਼ੀ ਘਰਵਾਲ਼ੀ [pa]
 • การออกเสียง : 家族関係 家族関係 [ja]
 • การออกเสียง : ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ [ml]