หมวดหมู่:

Regular verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงRegular verb

 • การออกเสียง : benda benda [it]
 • การออกเสียง : zusammenfassen zusammenfassen [de]
 • การออกเสียง : virka virka [fi]
 • การออกเสียง : verka verka [sv]
 • การออกเสียง : verja verja [es]
 • การออกเสียง : nicken nicken [de]
 • การออกเสียง : veifa veifa [is]
 • การออกเสียง : vænta vænta [is]
 • การออกเสียง : skrifa skrifa [is]
 • การออกเสียง : vona vona [is]
 • การออกเสียง : æða æða [is]
 • การออกเสียง : vekja vekja [fo]
 • การออกเสียง : ætla ætla [is]
 • การออกเสียง : velja velja [is]
 • การออกเสียง : þrauka þrauka [is]
 • การออกเสียง : viðra viðra [is]
 • การออกเสียง : æra æra [da]
 • การออกเสียง : þrymja þrymja [is]
 • การออกเสียง : viðurkenna viðurkenna [is]
 • การออกเสียง : versla versla [is]
 • การออกเสียง : þvinga þvinga [is]
 • การออกเสียง : þiggja þiggja [is]
 • การออกเสียง : framkvæma framkvæma [is]
 • การออกเสียง : veita veita [is]
 • การออกเสียง : þjálfa þjálfa [is]
 • การออกเสียง : þykja þykja [is]
 • การออกเสียง : vökna vökna [is]
 • การออกเสียง : æja æja [is]
 • การออกเสียง : öfunda öfunda [is]
 • การออกเสียง : þverra þverra [is]
 • การออกเสียง : þyrma þyrma [is]
 • การออกเสียง : þúa þúa [is]
 • การออกเสียง : þreifa þreifa [is]
 • การออกเสียง : virða virða [is]
 • การออกเสียง : vísa vísa [is]
 • การออกเสียง : þylja þylja [is]
 • การออกเสียง : þinglýsa þinglýsa [is]
 • การออกเสียง : öskra öskra [is]
 • การออกเสียง : væta væta [is]
 • การออกเสียง : æla æla [is]
 • การออกเสียง : vélrita vélrita [is]
 • การออกเสียง : þykkna þykkna [is]
 • การออกเสียง : æpa æpa [is]
 • การออกเสียง : þýða þýða [is]
 • การออกเสียง : vökva vökva [is]
 • การออกเสียง : vitna vitna [is]
 • การออกเสียง : þræta þræta [is]
 • การออกเสียง : víkka víkka [is]
 • การออกเสียง : wühlen wühlen [de]
 • การออกเสียง : hafa hafa [is]
 • การออกเสียง : venja venja [is]
 • การออกเสียง : verpa verpa [is]
 • การออกเสียง : vitja vitja [is]
 • การออกเสียง : veiða veiða [is]
 • การออกเสียง : þjóna þjóna [is]
 • การออกเสียง : þysja þysja [is]
 • การออกเสียง : örvænta örvænta [is]
 • การออกเสียง : þvo þvo [is]
 • การออกเสียง : æfa æfa [is]
 • การออกเสียง : þurrka þurrka [is]
 • การออกเสียง : örva örva [is]
 • การออกเสียง : efna efna [is]
 • การออกเสียง : vefja vefja [is]
 • การออกเสียง : vátryggja vátryggja [is]
 • การออกเสียง : þræða þræða [is]
 • การออกเสียง : veðsetja veðsetja [is]
 • การออกเสียง : þora þora [is]
 • การออกเสียง : þyrsta þyrsta [is]
 • การออกเสียง : þola þola [is]
 • การออกเสียง : veðja veðja [is]
 • การออกเสียง : þynna þynna [is]
 • การออกเสียง : þrá þrá [is]
 • การออกเสียง : veina veina [is]
 • การออกเสียง : ögra ögra [is]
 • การออกเสียง : vernda vernda [is]
 • การออกเสียง : væla væla [is]
 • การออกเสียง : þurfa þurfa [is]
 • การออกเสียง : versna versna [is]
 • การออกเสียง : veggfóðra veggfóðra [is]
 • การออกเสียง : þreyja þreyja [is]
 • การออกเสียง : ættleiða ættleiða [is]
 • การออกเสียง : Þræla Þræla [is]
 • การออกเสียง : víxla víxla [is]
 • การออกเสียง : þramma þramma [is]
 • การออกเสียง : vígja vígja [is]
 • การออกเสียง : vigta vigta [is]
 • การออกเสียง : Þrasa Þrasa [is]