หมวดหมู่:

red wine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงred wine

  • การออกเสียง : Chianti Chianti [it]
  • การออกเสียง : Listrac-Médoc Listrac-Médoc [fr]
  • การออกเสียง : Vendimia Seleccionada Vendimia Seleccionada [es]
  • การออกเสียง : صہبا صہبا [ur]