หมวดหมู่:

recognizance

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrecognizance

  • การออกเสียง : recognizor recognizor [en]