หมวดหมู่:

raton

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงraton

  • การออกเสียง : gato gato [es]
  • การออกเสียง : hanta hanta [ha]