หมวดหมู่:

raider

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงraider

  • การออกเสียง : viking viking [en]
  • การออกเสียง : Guoidel Guoidel [cy]