หมวดหมู่:

radiography

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงradiography

  • การออกเสียง : radiografia radiografia [it]
  • การออกเสียง : venography venography [en]
  • การออกเสียง : phlebography phlebography [en]
  • การออกเสียง : posteroanterior posteroanterior [en]