หมวดหมู่:

queer

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงqueer

 • การออกเสียง : femme femme [fr]
 • การออกเสียง : genderqueer genderqueer [en]
 • การออกเสียง : butch butch [en]
 • การออกเสียง : عجیب عجیب [fa]
 • การออกเสียง : agender agender [fr]
 • การออกเสียง : pedzio pedzio [pl]
 • การออกเสียง : QUILTBAG QUILTBAG [en]
 • การออกเสียง : pansexuell pansexuell [de]
 • การออกเสียง : neopronoun neopronoun [en]
 • การออกเสียง : maverique maverique [en]
 • การออกเสียง : genderflux genderflux [en]
 • การออกเสียง : bifil bifil [no]
 • การออกเสียง : Xジェンダー Xジェンダー [ja]
 • การออกเสียง : demisexuell demisexuell [de]
 • การออกเสียง : kjønnsskeiv kjønnsskeiv [no]
 • การออกเสียง : 酷儿 酷儿 [zh]
 • การออกเสียง : demiromantisch demiromantisch [de]
 • การออกเสียง : Transfreundlichkeit Transfreundlichkeit [de]
 • การออกเสียง : transfreundlich transfreundlich [de]
 • การออกเสียง : nonbinär nonbinär [de]
 • การออกเสียง : aromantisch aromantisch [de]
 • บันทึกการออกเสียง : קוויר קוויר [yi] รอการออกเสียง