หมวดหมู่:

Quarters

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงQuarters

  • การออกเสียง : 巷 [cjy]
  • การออกเสียง : ćwierci ćwierci [pl]
  • การออกเสียง : רְבָעִים רְבָעִים [he]
  • การออกเสียง : الربعين الربعين [ar]
  • การออกเสียง : cairteal cairteal [gd]
  • การออกเสียง : kwatery kwatery [pl]