หมวดหมู่:

quadruped

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงquadruped

  • การออกเสียง : hyena hyena [en]
  • การออกเสียง : Aron Aron [de]
  • การออกเสียง : forepaw forepaw [en]
  • การออกเสียง : digitigrades digitigrades [en]