หมวดหมู่:

Pythagorean

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPythagorean

  • การออกเสียง : Philolaus Philolaus [en]
  • การออกเสียง : Δαμώ Δαμώ [el]
  • การออกเสียง : Φιντίας Φιντίας [el]
  • การออกเสียง : Φιλόλαος Φιλόλαος [el]