หมวดหมู่:

Pythagorean

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPythagorean

 • การออกเสียง : Philolaus
  Philolaus [en]
 • การออกเสียง : Δαμώ
  Δαμώ [el]
 • การออกเสียง : Φιντίας
  Φιντίας [el]
 • การออกเสียง : Φιλόλαος
  Φιλόλαος [el]