หมวดหมู่:

pysk

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpysk

  • การออกเสียง : oko oko [cs]
  • การออกเสียง : wędzidło wędzidło [pl]
  • การออกเสียง : szczurzy szczurzy [pl]
  • การออกเสียง : wilczy wilczy [pl]
  • การออกเสียง : Stul pysk! Stul pysk! [pl]
  • การออกเสียง : o suchym pysku o suchym pysku [pl]
  • การออกเสียง : facjata facjata [pl]
  • การออกเสียง : chrapy chrapy [pl]
  • การออกเสียง : niewyparzony niewyparzony [pl]