หมวดหมู่:

Puritan

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPuritan

  • การออกเสียง : Girolamo Savonarola Girolamo Savonarola [it]
  • การออกเสียง : Cotton Mather Cotton Mather [en]
  • การออกเสียง : Increase Mather Increase Mather [en]
  • การออกเสียง : James Janeway James Janeway [en]
  • การออกเสียง : Sibbes Sibbes [en]