หมวดหมู่:

punto cardinal

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpunto cardinal

  • การออกเสียง : este este [es]
  • การออกเสียง : sur sur [fr]
  • การออกเสียง : norte norte [es]
  • การออกเสียง : oeste oeste [es]
  • การออกเสียง : septentrión septentrión [es]