หมวดหมู่:

punctuation mark

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpunctuation mark

 • การออกเสียง : ? ? [zh]
 • การออกเสียง : $ $ [en]
 • การออกเสียง : : : [en]
 • การออกเสียง : parentes parentes [sv]
 • การออกเสียง : semikolon semikolon [de]
 • การออกเสียง : myślnik myślnik [pl]
 • การออกเสียง : point d'interrogation point d'interrogation [fr]
 • การออกเสียง : kolon kolon [sv]
 • การออกเสียง : удивителен удивителен [bg]
 • การออกเสียง : point d'exclamation point d'exclamation [fr]
 • การออกเสียง : gåseøjne gåseøjne [da]
 • การออกเสียง : solidus solidus [la]
 • การออกเสียง : anførselstegn anførselstegn [da]
 • การออกเสียง : tankestreg tankestreg [da]
 • การออกเสียง : akkolade akkolade [de]
 • การออกเสียง : kommatecken kommatecken [sv]
 • การออกเสียง : ponto e vírgula ponto e vírgula [pt]
 • บันทึกการออกเสียง : %23 %23 [be] รอการออกเสียง