หมวดหมู่:

pulau

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpulau

  • การออกเสียง : sulawesi sulawesi [ind]