หมวดหมู่:

pulau

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpulau

  • การออกเสียง : sulawesi
    sulawesi [ind]