หมวดหมู่:

ptak

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงptak

 • การออกเสียง : Gil
  Gil [ca]
 • การออกเสียง : albatros
  albatros [pl]
 • การออกเสียง : gęś
  gęś [pl]
 • การออกเสียง : gżegżółka
  gżegżółka [pl]
 • การออกเสียง : jajko
  jajko [pl]
 • การออกเสียง : ortolan
  ortolan [en]
 • การออกเสียง : puchacz
  puchacz [pl]
 • การออกเสียง : szczygieł
  szczygieł [pl]
 • การออกเสียง : trznadel
  trznadel [pl]
 • การออกเสียง : skrzydło
  skrzydło [pl]
 • การออกเสียง : wędrowny
  wędrowny [pl]
 • การออกเสียง : sowa
  sowa [pl]
 • การออกเสียง : jajeczko
  jajeczko [pl]
 • การออกเสียง : czyżyk
  czyżyk [pl]
 • การออกเสียง : zakukać
  zakukać [pl]
 • การออกเสียง : pióro
  pióro [pl]
 • การออกเสียง : uszatka
  uszatka [pl]
 • การออกเสียง : czyż
  czyż [pl]
 • การออกเสียง : turkawka
  turkawka [pl]
 • การออกเสียง : łabędź
  łabędź [pl]
 • การออกเสียง : Krzywonos
  Krzywonos [pl]
 • การออกเสียง : Kania
  Kania [pl]
 • การออกเสียง : gapa
  gapa [sv]
 • การออกเสียง : lelek
  lelek [cs]
 • การออกเสียง : marabut
  marabut [eu]
 • การออกเสียง : żuraw
  żuraw [pl]
 • การออกเสียง : Kowalik
  Kowalik [de]
 • การออกเสียง : szpak
  szpak [pl]
 • การออกเสียง : głuszec
  głuszec [pl]
 • การออกเสียง : traczyk
  traczyk [pl]
 • การออกเสียง : kokoszka
  kokoszka [pl]
 • การออกเสียง : Czernica
  Czernica [pl]
 • การออกเสียง : lelki
  lelki [hu]
 • การออกเสียง : jarząbek
  jarząbek [pl]
 • การออกเสียง : ptaszek
  ptaszek [pl]
 • การออกเสียง : dudek
  dudek [eo]
 • การออกเสียง : dzwoniec
  dzwoniec [pl]
 • การออกเสียง : kozodoje
  kozodoje [pl]
 • การออกเสียง : Żurawie
  Żurawie [pl]
 • การออกเสียง : kapłon
  kapłon [pl]
 • การออกเสียง : Agnieszka Jaskółka
  Agnieszka Jaskółka [pl]
 • การออกเสียง : strwożony
  strwożony [pl]
 • การออกเสียง : kobuz
  kobuz [pl]
 • การออกเสียง : synogarlica
  synogarlica [pl]
 • การออกเสียง : Kraska
  Kraska [de]
 • การออกเสียง : zdziobać
  zdziobać [pl]
 • การออกเสียง : spłoszony
  spłoszony [pl]
 • การออกเสียง : gęsior
  gęsior [pl]
 • การออกเสียง : kolibrów
  kolibrów [pl]
 • การออกเสียง : kogucik
  kogucik [pl]
 • การออกเสียง : woliera
  woliera [pl]
 • การออกเสียง : dofrunąć
  dofrunąć [pl]
 • การออกเสียง : kukać
  kukać [pl]
 • การออกเสียง : głuszce
  głuszce [pl]
 • การออกเสียง : sierpówka
  sierpówka [pl]
 • การออกเสียง : kozodój
  kozodój [pl]
 • การออกเสียง : przefrunąć
  przefrunąć [pl]
 • การออกเสียง : skrzeczenie
  skrzeczenie [pl]
 • การออกเสียง : powracający
  powracający [pl]
 • การออกเสียง : obrączkować
  obrączkować [pl]
 • การออกเสียง : sokołowaty
  sokołowaty [pl]
 • การออกเสียง : ulecieć
  ulecieć [pl]
 • การออกเสียง : piór
  piór [pl]
 • การออกเสียง : strzyżyk
  strzyżyk [pl]
 • การออกเสียง : jerzyk
  jerzyk [pl]
 • การออกเสียง : piórko
  piórko [pl]
 • การออกเสียง : wysiadywać
  wysiadywać [pl]
 • การออกเสียง : ogłuszony
  ogłuszony [pl]
 • การออกเสียง : ulęgły
  ulęgły [pl]
 • การออกเสียง : pustułka
  pustułka [pl]
 • การออกเสียง : nurnik
  nurnik [pl]
 • การออกเสียง : podziobany
  podziobany [pl]
 • การออกเสียง : przepiórka
  przepiórka [pl]
 • การออกเสียง : wylecieć
  wylecieć [pl]
 • การออกเสียง : marabutowy
  marabutowy [pl]
 • การออกเสียง : drapieżny
  drapieżny [pl]
 • การออกเสียง : dzierlatka
  dzierlatka [pl]
 • การออกเสียง : płochacz
  płochacz [pl]
 • การออกเสียง : koliberek
  koliberek [pl]
 • การออกเสียง : muchołówka
  muchołówka [pl]
 • การออกเสียง : oskubany
  oskubany [pl]
 • การออกเสียง : podfruwać
  podfruwać [pl]
 • การออกเสียง : bielik
  bielik [pl]
 • การออกเสียง : zatrzepotać
  zatrzepotać [pl]
 • การออกเสียง : szkarłatnik
  szkarłatnik [pl]
 • การออกเสียง : wyklucie
  wyklucie [pl]
 • การออกเสียง : czapla siwa
  czapla siwa [pl]
 • การออกเสียง : turkaweczka
  turkaweczka [pl]
 • การออกเสียง : sfrunąć
  sfrunąć [pl]
 • การออกเสียง : kogutek
  kogutek [pl]
 • การออกเสียง : dzióbnąć
  dzióbnąć [pl]
 • การออกเสียง : opierzony
  opierzony [pl]
 • การออกเสียง : sokół
  sokół [pl]
 • การออกเสียง : pisklak
  pisklak [pl]
 • การออกเสียง : ptaszyna
  ptaszyna [pl]
 • การออกเสียง : cyraneczka
  cyraneczka [pl]
 • การออกเสียง : lęgowy
  lęgowy [pl]
 • การออกเสียง : dziobnąć
  dziobnąć [pl]
 • การออกเสียง : wylatywać
  wylatywać [pl]
 • การออกเสียง : podlecieć
  podlecieć [pl]