หมวดหมู่:

ptak

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงptak

 • การออกเสียง : Gil Gil [ca]
 • การออกเสียง : albatros albatros [pl]
 • การออกเสียง : gęś gęś [pl]
 • การออกเสียง : gżegżółka gżegżółka [pl]
 • การออกเสียง : jajko jajko [pl]
 • การออกเสียง : ortolan ortolan [en]
 • การออกเสียง : puchacz puchacz [pl]
 • การออกเสียง : trznadel trznadel [pl]
 • การออกเสียง : szczygieł szczygieł [pl]
 • การออกเสียง : skrzydło skrzydło [pl]
 • การออกเสียง : wędrowny wędrowny [pl]
 • การออกเสียง : sowa sowa [pl]
 • การออกเสียง : jajeczko jajeczko [pl]
 • การออกเสียง : czyżyk czyżyk [pl]
 • การออกเสียง : zakukać zakukać [pl]
 • การออกเสียง : pióro pióro [pl]
 • การออกเสียง : uszatka uszatka [pl]
 • การออกเสียง : czyż czyż [pl]
 • การออกเสียง : turkawka turkawka [pl]
 • การออกเสียง : łabędź łabędź [pl]
 • การออกเสียง : Krzywonos Krzywonos [pl]
 • การออกเสียง : Kania Kania [pl]
 • การออกเสียง : gapa gapa [sv]
 • การออกเสียง : lelek lelek [cs]
 • การออกเสียง : marabut marabut [eu]
 • การออกเสียง : żuraw żuraw [pl]
 • การออกเสียง : Kowalik Kowalik [de]
 • การออกเสียง : szpak szpak [pl]
 • การออกเสียง : głuszec głuszec [pl]
 • การออกเสียง : traczyk traczyk [pl]
 • การออกเสียง : kokoszka kokoszka [pl]
 • การออกเสียง : Czernica Czernica [pl]
 • การออกเสียง : lelki lelki [hu]
 • การออกเสียง : jarząbek jarząbek [pl]
 • การออกเสียง : dzwoniec dzwoniec [pl]
 • การออกเสียง : ptaszek ptaszek [pl]
 • การออกเสียง : dudek dudek [eo]
 • การออกเสียง : kozodoje kozodoje [pl]
 • การออกเสียง : kapłon kapłon [pl]
 • การออกเสียง : strwożony strwożony [pl]
 • การออกเสียง : Agnieszka Jaskółka Agnieszka Jaskółka [pl]
 • การออกเสียง : kobuz kobuz [pl]
 • การออกเสียง : synogarlica synogarlica [pl]
 • การออกเสียง : Kraska Kraska [de]
 • การออกเสียง : Żurawie Żurawie [pl]
 • การออกเสียง : zdziobać zdziobać [pl]
 • การออกเสียง : spłoszony spłoszony [pl]
 • การออกเสียง : gęsior gęsior [pl]
 • การออกเสียง : kolibrów kolibrów [pl]
 • การออกเสียง : kogucik kogucik [pl]
 • การออกเสียง : woliera woliera [pl]
 • การออกเสียง : dofrunąć dofrunąć [pl]
 • การออกเสียง : kukać kukać [pl]
 • การออกเสียง : głuszce głuszce [pl]
 • การออกเสียง : sierpówka sierpówka [pl]
 • การออกเสียง : kozodój kozodój [pl]
 • การออกเสียง : przefrunąć przefrunąć [pl]
 • การออกเสียง : skrzeczenie skrzeczenie [pl]
 • การออกเสียง : powracający powracający [pl]
 • การออกเสียง : obrączkować obrączkować [pl]
 • การออกเสียง : sokołowaty sokołowaty [pl]
 • การออกเสียง : ulecieć ulecieć [pl]
 • การออกเสียง : piór piór [pl]
 • การออกเสียง : strzyżyk strzyżyk [pl]
 • การออกเสียง : piórko piórko [pl]
 • การออกเสียง : jerzyk jerzyk [pl]
 • การออกเสียง : wysiadywać wysiadywać [pl]
 • การออกเสียง : ogłuszony ogłuszony [pl]
 • การออกเสียง : ulęgły ulęgły [pl]
 • การออกเสียง : nurnik nurnik [pl]
 • การออกเสียง : pustułka pustułka [pl]
 • การออกเสียง : podziobany podziobany [pl]
 • การออกเสียง : wylecieć wylecieć [pl]
 • การออกเสียง : marabutowy marabutowy [pl]
 • การออกเสียง : drapieżny drapieżny [pl]
 • การออกเสียง : przepiórka przepiórka [pl]
 • การออกเสียง : dzierlatka dzierlatka [pl]
 • การออกเสียง : płochacz płochacz [pl]
 • การออกเสียง : koliberek koliberek [pl]
 • การออกเสียง : muchołówka muchołówka [pl]
 • การออกเสียง : oskubany oskubany [pl]
 • การออกเสียง : podfruwać podfruwać [pl]
 • การออกเสียง : zatrzepotać zatrzepotać [pl]
 • การออกเสียง : szkarłatnik szkarłatnik [pl]
 • การออกเสียง : wyklucie wyklucie [pl]
 • การออกเสียง : bielik bielik [pl]
 • การออกเสียง : turkaweczka turkaweczka [pl]
 • การออกเสียง : sfrunąć sfrunąć [pl]
 • การออกเสียง : czapla siwa czapla siwa [pl]
 • การออกเสียง : kogutek kogutek [pl]
 • การออกเสียง : dzióbnąć dzióbnąć [pl]
 • การออกเสียง : opierzony opierzony [pl]
 • การออกเสียง : pisklak pisklak [pl]
 • การออกเสียง : ptaszyna ptaszyna [pl]
 • การออกเสียง : cyraneczka cyraneczka [pl]
 • การออกเสียง : sokół sokół [pl]
 • การออกเสียง : lęgowy lęgowy [pl]
 • การออกเสียง : dziobnąć dziobnąć [pl]
 • การออกเสียง : wylatywać wylatywać [pl]
 • การออกเสียง : podlecieć podlecieć [pl]