หมวดหมู่:

psychiatric term

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpsychiatric term

  • การออกเสียง : pathognomonic pathognomonic [en]
  • การออกเสียง : apsychia apsychia [en]