หมวดหมู่:

psalm 103

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpsalm 103

 • การออกเสียง : Господи Господи [ru]
 • การออกเสียง : моя моя [ru]
 • การออกเสียง : ім'я ім'я [uk]
 • การออกเสียง : ти ти [bg]
 • การออกเสียง : і і [uk]
 • การออกเสียง : благослови благослови [ru]
 • การออกเสียง : душе душе [ru]
 • การออกเสียง : його його [chm]
 • การออกเสียง : всі всі [uk]
 • การออกเสียง : істото істото [uk]
 • การออกเสียง : святеє святеє [uk]
 • การออกเสียง : не забувай не забувай [uk]
 • การออกเสียง : благословенний благословенний [uk]