• การออกเสียงคำว่า Glycation Glycation [en]
 • การออกเสียงคำว่า sirtuin sirtuin [en]
 • การออกเสียงคำว่า troponin troponin [en]
 • การออกเสียงคำว่า moesin moesin [en]
 • การออกเสียงคำว่า nitroreductase nitroreductase [en]
 • การออกเสียงคำว่า endothelin endothelin [de]
 • การออกเสียงคำว่า defensins defensins [en]
 • การออกเสียงคำว่า interleukins interleukins [en]
 • การออกเสียงคำว่า interleukin interleukin [en]
 • การออกเสียงคำว่า proteomics proteomics [en]
 • การออกเสียงคำว่า Alfred Mirsky Alfred Mirsky [en]
 • การออกเสียงคำว่า Trk-A Trk-A [en]
 • การออกเสียงคำว่า channelrhodopsin channelrhodopsin [en]
 • การออกเสียงคำว่า nucleoporin nucleoporin [en]
 • การออกเสียงคำว่า synuclein synuclein [en]