หมวดหมู่:

Property

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงProperty

 • การออกเสียง : manta manta [es]
 • การออกเสียง : yield yield [en]
 • การออกเสียง : chattels chattels [en]
 • การออกเสียง : usufruct usufruct [en]
 • การออกเสียง : مال مال [ar]
 • การออกเสียง : صفات صفات [fa]
 • การออกเสียง : executor executor [en]
 • การออกเสียง : intestate intestate [en]
 • การออกเสียง : bankable bankable [en]
 • การออกเสียง : chattel chattel [en]
 • การออกเสียง : Freehold Freehold [en]
 • การออกเสียง : aasthi aasthi [kn]
 • การออกเสียง : WIPO WIPO [en]
 • การออกเสียง : خاصیت خاصیت [fa]
 • การออกเสียง : usufructuary usufructuary [en]
 • การออกเสียง : acquest acquest [en]
 • การออกเสียง : الملكية الملكية [ar]
 • การออกเสียง : inholders inholders [en]
 • การออกเสียง : ممتلكات ممتلكات [ar]
 • การออกเสียง : ممتلكاتهم ممتلكاتهم [ar]
 • การออกเสียง : ممتلكاته ممتلكاته [ar]
 • การออกเสียง : جائیداد جائیداد [ur]
 • การออกเสียง : ari-arian ari-arian [tl]
 • การออกเสียง : leasehold leasehold [en]
 • การออกเสียง : Lord Palumbo Lord Palumbo [en]
 • การออกเสียง : testate testate [en]
 • การออกเสียง : جائداد جائداد [ur]